Gratis parkeren in winkelcentrum In de Bogaard

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdagavond, gaf wethouder René van Hemert aan, dat hij kijkt of het mogelijk is parkeren voor fietsers in winkelcentrum In de Bogaard gratis te maken. Op deze manier wil het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het winkelcentrum te komen. Iedere klant kan dan de fiets gratis en bewaakt bij één van de twee Biesieclette’s neerzetten.