Leegstand Plaspoelpolder van 31 naar 20%

Het heeft even geduurd voordat de Plaspoelpolder de weg naar boven weer had gevonden. De leegstand is teruggegaan van 31 naar 20%. Alle partijen werken nu nauw samen, de voltooiing van de A4 nadert en ook het kantoor van het Patent Bureau gaat gestaag. Donderdag 1 oktober komen alle partijen bijeen om samen een toekomstvisie op te stellen voor de Plaspoelpolder. Met alle belanghebbenden samen de toekomst(visie) voor de Plaspoelpolder maken. Dat is het doel van een aantal werksessies dat de gemeente Rijswijk in samenwerking met het Industrieschap Plaspoelpolder, de Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk en de Urbanisator Plaspoelpolder organiseert. De eerste werksessie is op donderdag 1 oktober van 15.30 – 18.30 uur in het Informatiecentrum Plaspoelpolder, Handelskade 49 in Rijswijk.
De Plaspoelpolder maakt een grote verandering door. De gezamenlijke gebiedsaanpak werpt zijn vruchten af. De doorgetrokken A4 die binnenkort een rechtstreekse verbinding met het Rotterdamse havengebied biedt, vergroot de potentie. Om in te spelen op deze en nieuwe kansen is het van groot belang samen een
breed gedragen toekomstvisie te maken. Een visie die perspectief biedt op de middellange termijn en concrete acties op de korte termijn, zodat we de ingezette transformatie gericht kunnen versnellen. Daarmee creëren we nog meer kansen voor investeringen, vernieuwing en werkgelegenheid en versterken we onze gezamenlijke positie in de regio.

De werksessies zijn bedoeld voor ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers, ontwikkelaars, bewoners in of grenzend aan het gebied, makelaars, kortom: iedereen die een belang heeft bij de Plaspoelpolder. Aanmelden kan viahttp://tinyurl.com/plaspoelpolder of via de link op www.plaspoelpolder.nl