Rijswijkse jongeren: meer uitgaansmogelijkheden en minder leegstaande winkels

De bezoekers van het Strandwalfestival zullen zich op zaterdag de jongens en meisjes herinneren die andere jongeren interviewden over wat goed/slecht is in Rijswijk en wat zij graag willen. De eerste resultaten van de enquête zijn bekend. Ze zijn blij met het gezellige en groene karakter van Rijswijk. Minder blij met de weinige speelplekken en uitgaansmogelijkheden en het ontbreken van een bioscoop. Ook de leegstaande winkels ervaren ze als negatief. Op 27 juni was er een stadsbijeenkomst over de stadsvisie. Tijdens deze bijeenkomst spraken 270 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven met elkaar over de sterke en zwakke kanten van Rijswijk en kansen en bedreigingen voor de toekomst van Rijswijk. Op deze succesvolle dag waren relatief weinig jonge mensen aanwezig.
Daarom werden op 12 september tijdens het Strandwalfestival zo’n 120 Rijswijkers tussen de 15 en 40 jaar geïnterviewd. Acht jong volwassenen interviewden aan de hand van een korte vragenlijst jongeren en jong volwassenen over wat zij vinden van (de toekomst van) Rijswijk.

Rode draad uit de opbrengst is dat veel jonge Rijswijkers een redelijk positief beeld van Rijswijk hebben. Vooral het dorpse karakter, het groen en de gezelligheid springen eruit. Wel zou Rijswijk in hun ogen verbeteren als er meer uitgaansgelegenheden (bioscoop), activiteiten en speelplekken bijkomen. Daarnaast speelt ook bij jonge Rijswijkers de actualiteit een rol: het vluchtelingenvraagstuk komt als zorgpunt naar voren.

Alle opmerkingen zijn in een zogenaamde woordenwolk gezet zoals
Hierbij geldt: opmerkingen die door deelnemers vaker genoemd zijn, hebben grotere letters. Over bepaalde onderwerpen zijn meerdere, vergelijkbare opmerkingen te zien. Dit komt omdat de opmerkingen niet zijn bewerkt.

Belangrijkste overeenkomst tussen de opbrengst van de stadsbijeenkomst van 27 juni en de jongerenenquêtes op 12 september is dat beide groepen het groen in Rijswijk als een grote sterkte ervaren.

Jonge Rijswijkers vinden het gezelligheidsniveau ook een sterk punt Daarnaast wordt de wijk Oud Rijswijk vaak als leuk aspect van Rijswijk genoemd. Kanttekening daarbij is dat de enquêtes afgenomen zijn op de gezellige verenigingenmarkt van het Strandwalfestival in Oud Rijswijk. Dit kan dus verklaren waarom vooral deze wijk veel genoemd werd.

Jonge Rijswijkers zien, net als de deelnemers op de 27ste , parkeren als een van de grootste zwaktes. Ook wordt Rijswijk als saai bestempeld met weinig uitgaansgelegenheden als bijvoorbeeld een bioscoop. Ook ervaren jonge Rijswijkers leegstaande winkels als negatief.