23% winkelleegstand in Rijswijk

Provincies gaan zich inzetten om de winkelleegstand terug te dringen. Zij ondertekenen hierover woensdagmiddag 5 oktober een overeenkomst met minister Kamp. Rijswijk kent een winkelleegstand van 23%. Ter vergelijking in Pijnacker-Nootdorp is dit 5%, Zoetermeer 8%, Delft 9% en Den Haag 12%. De provincies willen gemeenten gaan ondersteunen bij het wegwerken van overcapaciteit. Ook willen ze gemeenten in onderling overleg locaties voor winkels laten kiezen.

“Provincies gaan niet meer meewerken aan de bouw van grootschalige winkelruimte als er sprake is van leegstand”, zegt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. “Er zullen uitzonderingen zijn waar er nog winkels kunnen bijkomen, maar waar leegstand is, komen geen nieuwe winkels.” De winkelleegstand in Nederland verdubbelde de afgelopen tien jaar en bedraagt inmiddels ruim 10 procent van het totale winkeloppervlak