Rijswijkers meer betrekken bij besluit dat hen direct aangaat

De komst van grote groepen vluchtelingen naar Nederland vereist een modernisering van de democratie. Dat zegt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vandaag gepubliceerd interview met Trouw. ,,Bij bedrijven is de medezeggenschap vaak beter geregeld dan in de politiek.” Putters waarschuwt in de krant dat besluiten niet altijd worden genomen ,,door de mensen die ook de gevolgen dragen.” Volgens de SCP-directeur moet worden voorkomen dat Nederlanders het gevoel krijgen dat hun belangen niet worden gezien door de politiek, bijvoorbeeld bij de komst van vluchtelingen. ,,De vluchtelingen zijn een gedeelde zorg van alle Nederlanders”, vindt hij.
,,Op volksvertegenwoordigers rust de zware taak iedereen erbij te betrekken, of je nu de grenzen wilt sluiten of enorme barmhartigheid toont”, vervolgt Putters. ,,Hoe lang mogen de vluchtelingen in de opvang blijven? Moeten ze terug naar hun vaderland of kunnen ze meteen beginnen met het leren van de taal en het vinden van werk?”

Volgens de SCP-baas hebben bedrijven de medezeggenschap in veel gevallen beter geregeld dan de politiek. ,,Als we iedereen erbij willen betrekken, moet het democratische proces dat al meer dan 150 jaar oud is echt gemoderniseerd worden.”
Hij pleit voor betere manieren om burgers inspraak te geven. ,,Inspraakrondes in de gemeenteraad zijn waarschijnlijk niet toegankelijk genoeg”, aldus Putters. ,,We moeten op zoek naar
methodes die voor iedereen begrijpelijk zijn: dat kan heel goed via internet, burgerconferenties of inspraak via loting.”