Alle Rijswijkers kunnen mee praten over asielzoekerscentrum

Het is best moeilijk, een asielzoekerscentrum in je stad. Rijswijk heeft wel een bestuur dat er veel belang aan hecht dat iedereen hierover mee kan discussiëren. Vanavond waren het de maatschappelijk organisaties, morgenavond de burgers en de raadsleden. Vanaf 18.30 tot 19.30 uur kunnen Rijswijkers in persoonlijke gesprekken met leden van B&W hun vragen stellen en/of ideeën delen De informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 17 september van 19.30 tot circa 21.00 uur in de Raadzaal in het stadhuis van Rijswijk.
De informatiebijeenkomst voor de raad en het inloop-uur zijn onderdeel van het afwegingsproces om te komen tot een definitief voorstel voor een tijdelijke opvangmogelijkheid van asielzoekers in Rijswijk.

Het college streeft ernaar om, na zorgvuldige afweging, eind september een definitief voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.