Rijswijkse afvalrace voor de jeugd

Het wordt alweer de elfde keer, dat de schooljeugd uit Rijswijk met elkaar de strijd aanbindt tijdens ‘De Grote Rijswijkse Afvalrace’. Op vrijdag 18 september om 9.15 uur verzamelen zich ruim 90 schoolkinderen op het Bogaardplein om op sportieve wijze vertrouwd te raken met afvalscheiding. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ maakt de gemeente zich sterk om haar inwoners al vroeg bewust te maken van het belang van juiste afvalscheiding. HindernisbanenSport & Evenementen Haaglanden verzorgt samen met leerlingen van het Stanislascollege de begeleiding van dit evenement. De deelnemende scholen zijn: De Steenvoordeschool, Wethouder Brederodeschool en de nieuwe school De Buit. Het wordt weer een ochtend met veel spelplezier en muziek. Naast de vertrouwde onderdelen, zoals een quiz en diverse hindernisbanen is er veel aandacht voor zwerfafval. Dit jaar reiken de wethouders Marloes Borsboom en Ronald van der Meij rond het middaguur de felbegeerde wisselbeker uit aan het winnende team. Naast het uitreiken van de wisselbeker nemen de wethouders de Rijswijkse schoon-aanhanger officieel in gebruik.

Schoon-aanhanger
Veel inwoners vinden zwerfafval op straat geen gezicht. Vanaf vrijdag 18 september kunnen inwoners gratis de gemeentelijke schoon-aanhanger lenen voor een eigen schoonmaakactie. In de schoon-aanhanger is alles aanwezig wat nodig is om een eigen actie tot een succes te maken. “De gemeente spant zich dagelijks in om het zwerfafval op te ruimen. Inwoners en docenten kunnen samen met buren, sportvrienden of leerlingen in actie komen. Dit levert schone straten, speeltuinen, parken en schoolpleinen op. En dat woont, speelt en wandelt toch net even wat prettiger”, aldus wethouder Ronald van der Meij. De aanhanger is vanaf 18 september gratis te reserveren bij de gemeente Rijswijk door het formulier in te vullen op www.rijswijk.nl/schoon of door te bellen met 14 070.

Iedereen is van harte welkom om vrijdagochtend een kijkje te komen nemen bij de Rijswijkse Afvalrace.