Individuele hulp voor leerlingen met leerproblemen

Heeft uw kind problemen met concentratie of wordt het op een andere manier onmogelijk gemaakt om de instructie op school te volgen? Dan is extra aandacht geen overbodige luxe. Op dinsdagavond 29 september krijgt u in de Rijswijkse bibliotheek tips van een specialist hoe uw kind of uw leerling geholpen kan worden bij leerproblemen. De avond is bedoeld voor ouders en leerkrachten. Caroline Barendse verleent individuele hulp aan leerlingen met leerproblemen met het doel de leerling beter te laten presteren en/of achterstanden weg te werken.
Caroline helpt met haar praktijk kinderen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van: Lezen, zowel technisch, begrijpend als studerend lezen; spelling; woordenschat en Nederlands als tweede taal; rekenen; schrijven; leren huiswerk maken; leren leren.

U krijgt tips om het leesgedrag te motiveer. Tot slot laat Caroline zien welke materialen er te koop zijn en wat de bibliotheek de ouders en leerkrachten te bieden heeft.

Kaartverkoop: www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek, zolang de voorraad strekt.