Vanaf 2016 zijn minima de dupe van hoge waterschapslasten

Namens het Rijswijkse college heeft wethouder Lugthart samen met andere verantwoordelijke uit de regio vorige week tijdens een overleg met het Hoogheemraadschap Delfland gevraagd om de kwijtscheldingsregeling voor minima niet af te schaffen. Dit bleef zonder resultaat. De PvdA-fractie Rijswijk vindt dit de keuze van het Hoogheemraadschap om
een onbegrijpelijke beleidswijziging en een omgekeerde vorm van solidariteit.

Het Hoogheemraadschap kiest ervoor om vanaf 2016 ieder gezin enkele euro’s minder te laten betalen. De inwoners die de financiële ondersteuning het hardst nodig hebben, worden hierdoor echter zwaar gedupeerd.

‘We hebben hier al eerder in de Raad vragen over gesteld. Afschaffing van deze regeling kan betekenen dat een gezin vanaf 2016 honderden euro’s meer moet betalen’, aldus fractievoorzitter Wil van Nunen van de PvdA.

De fractie heeft dinsdagavond mondeling een oproep gedaan aan andere Rijswijkse fracties om hun partijgenoten in het bestuur van het Hoogheemraadschap te overtuigen, dat afschaffing van deze regeling slecht is.

Van Nunen: ‘Afschaffing van de regeling is zeer nadelig voor mensen met een minimuminkomen. Bovendien haalt het ook het armoedebeleid in de verschillende gemeenten onderuit. Meer inwoners zullen niet direct maar indirect hierdoor een beroep op bijzondere bijstand doen.’

De PvdA zit in de oppositie in Delfland en zal, zoals het er nu naar uit ziet, waarschijnlijk als enige partij in de Verenigde Vergadering van Delfland op 17 november tegen stemmen.