Sociale wijkteams naar ouderen met alcoholprobleem

De gemeente schijft een vele pagina’s dikke notitie over alcohol preventie en handhavingsbeleid bij jongeren. Eén op de drie geven zich af en toe aan comazuipen. Terecht alle aandacht want de gezondheid van jongeren is belangrijk. Maar het alcoholprobleem onder senioren dat toeneemt, wordt op minder dan een pagina afgedaan. Dat vraagt om meer actie. Vaak gaat het hier om eenzaamheid. De inzet van de sociale wijkteams zou hier resultaat kunnen hebben. In Den Haag is op dit terrein al een paar jaar geleden ervaring opgedaan waar het groot alcoholgebruik onder ouderen betreft. Wat bij raadsleden wel vragen oproept is dat er geen extra geld wordt uitgetrokken voor de problemen bij de ouderen.