Asielzoekersproblematiek in openbaarheid

Dinsdag 8 september werd in het forum van Rijswijk gesproken over hoe er omgegaan moet worden met de asielzoekersproblematiek. De grote vraag die gesteld wordt is hoe tot besluitvorming gekomen moet worden. Moet dit in een open of besloten bijeenkomst met de raad zijn. Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk heeft tijdens de forumvergergadering vragen gesteld aan de voorzitter over de opvang van asielzoekers. Omroep Rijswijk berichtte hier eerder deze week al over. Onafhankelijk Rijswijk heeft aangegeven dat het college heeft toegezegd dat de raad gekend zou worden in de besluitvorming wat te doen rondom de opvang van asielzoekers. ‘Simpel Ja of Nee zeggen is voor ons geen optie’, aldus Jense.
Voordat er een besluit genomen gaat worden wil OR dat er minimaal één bijeenkomst komt, maar liefst meerdere. Deze bijeenkomsten zouden ze wel gevrijwaard willen zien van politici, anders dan die van de Rijswijkse gemeenteraad. Ook wil Jense de voors en tegens bekijken. Hij hoopt dat dit in overweging wordt genomen.

Jense vindt dat de Rijswijkse burger niet serieus genomen wordt. ‘Alleen ga je snel, maar samen kom je verder’, aldus de fractievoorzitter. Hij vervolgt: ’Als u wilt dat er draagvlak is zult u verder moeten gaan dan alleen maar zeggen dat u met een voorstel komt’, aldus Jense. OR geeft verder aan te willen informeren, inventariseren en de burger mee te willen nemen in de overweging en dat daarna pas met een voorstel gekomen wordt.

Burgemeester Bezuijen is het eens met Jense. ‘Wat u zegt is ook onze intentie. Wij willen geen vastgetimmerd voorstel neerleggen, maar in gesprek gaan met de partijen. Verder willen we weten welke vragen er nog aan de orde moeten worden gesteld en dat willen we ook met de raad doen’, aldus de burgemeester.

Het college heeft dinsdagochtend een overleg gehad waarin bekeken wordt wat ze moeten doen met het verzoek van het COA. Bezuijen vervolgt: Vanaf het eerste moment is er ook vanuit het college gezegd dat we het belangrijk vinden om de burger hierbij te betrekken omdat het om een belangrijk onderwerp gaat.’

Verder wil het college graag een sessie beleggen zodat de raad alle vragen kan stellen die gewenst zijn. Dat zou ook kunnen betekenen dat we daarna nog een ronde moeten doen tussen enkele partijen om tot een voorstel te komen. ‘Als we er meer tijd voor nodig is dan nemen we die ook.’, aldus de burgemeester.

Ed Braam geeft aan dat Beter voor Rijswijk het niet eens is om het op deze manier te doen. ‘Ik wil dat dit met open vizier gebeurt, waarin iedereen betrokken wordt die er iets over wil zeggen. Het zou in het forum een volksraadpleging moeten zijn’, aldus Braam. Ook vraagt hij zich af of er iets te verbergen is, omdat het achter gesloten deuren plaats moet vinden.

Een besloten sessie lijkt de burgemeester echter beter omdat er op die manier besloten vragen gesteld kunnen worden. ‘We voorkomen dan een openbare beraadslaging.’

Hij benadrukt ook dat niets vast staat. ‘Ik denk dat het op zichzelf ook goed zou zijn als de raad vragen kan stellen zonder standpunten anderszins, aldus Bezuijen.’

In het college is gesproken over het betrekken van de raad in de besluitvorming. Of dit op 29 september gebeurt of op een aparte datum, dat is nog niet bekend. Eerst wil Bezuijen in gesprek met de bewoners om een goede balans op te maken met de alle voors en tegens.

Krijn de Graaf van CDA vindt het initiatief van Jense goed. Hij heeft echter wel een extra vraag. Dat gaat met name om het betrekken van de regiokanalen om tot een besluit te komen. ‘We hebben het over grootscheepse problematiek. Als u dit doet komt u mogelijk tot andere inzichten’, aldus de Graaf.

Bezuijen bevestigt dat er contact is geweest met Den Haag en Leidschendam-Voorburg. In die gemeenten zijn op dit moment ook gesprekken gaande. Er wordt wel degelijk een beroep gedaan op de problematiek in de hele regio.

Ook Wil van Nunen van PvdA sluit zich aan bij een open bijeenkomst. ‘Alles wat we open kunnen organiseren, moeten we doen!’ Het gesprek met het COA zou wel achter gesloten deuren kunnen volgens PvdA.

Bezuijen: ‘Het debat zal nooit in beslotenheid gedaan worden. Het voorstel is om voorafgaand aan de vergadering een bijeenkomst te plannen om vragen aan het COA te stellen.’

Antwoord op de vraag hoe de gesprekken zullen gaan verlopen zal in het Presidium besproken worden.

Henny van der Horst spreekt haar bezorgdheid uit over de manier waarop burgers betrokken worden bij de besluitvorming. Ze heeft een brief in haar bezit van bewoners die vragen aan het college gesteld hebben. Het college heeft in een reactie hierop aangegeven dat ze de plussen en minnen in kaart gaan brengen Bewoners hebben hierdoor de perceptie dat dit openlijk besproken gaat worden. Van der Horst: ‘Nu lijkt het er op dat het in kleine groepen besproken gaat worden.’

Bezuijen geeft aan dat hij wil kijken of de gemeente met kleine groepen inwoners kunnen spreken om te kijken of ze vragen willen stellen aan het college. Grote groepen maken dit moeilijker. We willen te allen tijde dat alle vragen een antwoord krijgen. ‘We brengen op dit moment alles in kaart. Alle andere vragen die er nog komen zullen worden beantwoordt’