Woningcorporatie Rijswijk Wonen zoekt een nieuwe topman

De woningcorporatie Rijswijk Wonen beheert 6.150 woningen in Rijswijk. Ze is op de naar een nieuwe directeur. De corporatie is het afgelopen jaar geleid door een interim directeur-bestuurder. Nu de nodige stappen zijn gezet naar verdere professionalisering is het tijd voor weer een permanenten directeur. De belangrijkste taak van Rijswijk Wonen is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Daaraan ontlenen zij hun bestaansrecht en identiteit. Het afgelopen jaar is de organisatie veranderd en heeft nu een afgeslankte met 63 medewerkers en een efficiënte organisatie. “Medewerkers hebben een meer algemene functie gekregen, wat heeft geleid tot het nemen van meer verantwoordelijkheid en vermindering van het aantal en soort functies. Onder het motto ‘vriendelijk, snel, duidelijk en eenduidig’ zijn wij onze huurders van dienst. Wij willen ‘de beste’ zijn en willen dat bereiken door te werken aan een team dat de vraag áchter de vraag kent”, aldus Rijswijk Wonen.