Financieel vaardige Rijswijker kijkt in administraties

Voor het verder ontwikkelen en uitbouwen van de Thuisadministratie in Rijswijk zoekt Humanitas op korte termijn een tweede vrijwillig coördinator. De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratieve en financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de hedendaagse papierwinkel, of omdat de inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de uitgaven te dekken. Voor deze mensen voert Humanitas de activiteit Thuisadministratie uit. Het doel van Humanitas Thuisadministratie is het bieden van ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt daarbij op het versterken van de zelfredzaamheid en het weer de regie te krijgen over de eigen financiële en administratieve huishouding.Meer informatie is te vinden op www.humanitasdelft.nl (vacatures).