Wijkwethouder Björn Lughart vergadert mee in de Steenvoorde-Zuid

Waar is de tijd, dat wethouders nog meneren waren en met een dikke sigaar in een leren stoel naar de uitgeblazen rook keken. Genietend van de rust van het stadhuis. Ja, die tijd is voorbij, zeker in Rijswijk. Ja, onze wethouders (m/v) gaan niet alleen de wijk in, maar schuiven ook aan bij vergaderingen van wijkverenigingen. En dat past ook bij de nieuwe functie die zij hebben sinds april: Ze zijn ook WIJKwethouder. Ze zijn namens het college van Burgemeester en Wethouders het aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk en daarmee ‘de ogen en de oren’ in de wijk. De wethouders hebben de wijken ‘verdeeld’. Björn Lugthart is wijkwethouder van onder meer Steenvoorde-Zuid.
Gisterenavond, woensdag, toog hij naar wijkcentrum Stervoorde, voor een vergadering van het bestuur van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. Een gewone vergadering met een agenda vol punten zoals de stand van zaken van de werkgroepen, de wijkagent, de buurtpreventie. En ook de wijkkrant , de website en de social media.

Zoals altijd vergaderde ook Cecile Toleda mee, de wijkcoördinator. Zij is voor de wijk een makkelijke link met het stadhuis en zorgt ook voor de ondersteuning waar dat nodig is om als wijkorganisatie met alleen vrijwilligers goed te functioneren.
Van alles passeerde de revue. Het geslaagde Zomercarnaval staat nog vers in het geheugen. Dat zal zeker volgend jaar weer doorgaan. De koffieochtenden bij AMAL en de voorbereidingen van Burendag. Maar ook serieuze punten kwamen ter tafel. De wijk verjongt, dus is her en der behoefte aan zebra om veilig over te steken en het verkeer af te remmen. Want een veilige buurt dat staat voorop. De plannen voor een speeltuin waar ook minder valide jongeren lekker mee kunnen spelen. Het gevoerde graffiti-beleid en de frequentie van het groenonderhoud.

Na afloop van de vergaderingen gaf Björn aan graag regelmatig aanwezig te zijn bij vergaderingen, maar ook bij activiteiten om zo zelf goed op de hoogte te zijn van wat er echt speelt in de wijk. En het bestuur van de wijkvereniging: “Voor ons is het erg praktisch dat hij aan tafel zit en meepraat, het maakt het veel laagdrempeliger en het gaat veel sneller dan dat je een afspraak op het stadhuis met een secretaresse moet maken.”
Deze manier van werken onderstreept ook het steeds verder toenemende belang van actieve wijkorganisaties. De ideeën en initiatieven komen van de bewoners uit de wijk zelf. Die weten ook waar behoefte aan is en wat er speelt. De gemeente kan met bijvoorbeeld ideecheques initiatieven ondersteunen.