Was demonstratie van drie Turken toestaan niet vragen om moeilijkheden?

Dit weekend kwam het tot een treffen tussen een grote groep Koerden die een bijeenkomst hadden gehad in de EventPlaza en drie recht voor de ingang demonstrerende Turkse mannen. De fractie van Onafhankelijk Rijswijk vraagt aan het College van Burgemeester en Wethouders of het met de ervaring uit het verleden niet beter was geweest deze demonstratie niet toe te staan. “Ik wil van het college weten of het klopt wat in de media heeft gestaan, dat de drie demonstranten de aanleiding waren voor het uitbreken van de ongeregeldheden”, vertelt Dick Jense van Onafhankelijk Rijswijk aan de redactie van Omroep Rijswijk. Hij wil ook weten of de gemeente toestemming heeft gegeven om, in het door linten afgezette vak te mogen demonstreren.

“Kort geleden hebben we eerder problemen gehad toen er een bijeenkomst in de Event Plaza met de haat-immams was gepland. Deze bijeenkomst werd toen door de gemeente verboden. Toen is er overleg geweest met de eigenaar”. Dick Jense kan zich voorstellen dat er ook nu contact is geweest.
“In zo’n situatie een demonstratie van tegenstanders voor de deur laten plaatsvinden, getuigt van weinig inzicht op de mogelijke gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de openbare orde en veiligheid”.

Dick Jense benadrukt dat de vrijheid van demonstratie een groot recht is. “Maar was er in dit geval geen betere locatie te bedenken dan voor de deur”. Door de ongeregeldheden, was een ingrijpen nodig van een grote politiemacht, die de verdere escalatie voorkwam.

“De fractie van Onafhankelijk Rijswijk neemt aan dat er van tevoren een risicoanalyse is gemaakt van de effecten van de bijeenkomst in EventPlaza. Klopt dit? En zo ja, waarom werd er dan niet op voorhand bekend gemaakt dat tegendemonstraties ter plekke niet zouden worden geduld”, aldus Onafhankelijk Rijswijk in de vragen aan het college.