Gedumpte schildpadden zijn gevaar in sloten

“Bij gebrek aan natuurlijke vijanden en door de opwarming van het slootwater planten gedumpte schildpadden zich heel snel voort en vormen een gevaar voor andere dieren. Dump geen schildpadden”, aldus het Hoogheemraadschap van Delfland op haar Facebook. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op Facebook een oproep gedaan om vooral geen schildpadden te dumpen in sloten en plassen. In de toekomst zouden de schildpadden, die roofdieren zijn, grote schade kunnen toebrengen aan de natuur.Het hoogheemraadschap ziet dat mensen die hun schildpad zat zijn het aquarium in de sloot legen, waarschijnlijk om ze een leven in vrijheid te gunnen. Op dit moment is water te koud voor schildpadden waardoor ze langzaam verzwakken en doodgaan.

En de schildpadden die toch overleven brengen grote schade toe. Delfland waarschuwt dat door de klimaatveranderingen het slootwater beetje bij beetje meer opwarmt. De verwachting is dat schildpadden zich dan nog sneller kunnen voortplanten en een gevaar worden voor andere beesten.

Vreemde dieren én planten vormen ook een bedreiging voor de Nederlandse inheemse natuur. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden kunnen sommige soorten zich massaal voortplanten. Zo kunnen ze inheemse soorten verdringen, waarbij met name zeldzame soorten in gevaar kunnen komen. Ook kunnen exotische soorten allerlei ziektes met zich meedragen waar de Nederlandse soorten geen weerstand tegen hebben, met in sommige gevallen de dood tot gevolg.

De Amerikaanse rivierkreeft is een voorbeeld van een gedumpt dier dat goed gedijt en is het hoogheemraadschap een doorn in het oog. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze hele watergangen leegvreten. Deze kreeften zijn in eerste instantie ook gedumpt en hebben zich heel snel voortgeplant. Ook dragen ze een schimmelziekte bij zich die niet voor henzelf maar voor de bijna-uitgestorven Europese rivierkreeft zeer dodelijk is. ‘Voorkom schade aan de natuur, zet schildpadden en andere exoten niet uit!’, besluit Delfland de oproep op Facebook.