Rijswijkse riolering is verzakt, grond in riool

Er is een verzakking geconstateerd in de weg door een rioolprobleem ter hoogte van Generaal Berenschotlaan huisnummers 34-48. Bij onderzoek naar de oorzaak daarvan werd geconstateerd dat er ook sprake is van lokale bodemvervuiling. Daarom is een nader onderzoek verricht en er is een bodemsaneringsplan opgesteld. De vervuilde grond zal worden afgraven en vervoerd naar een erkende verwerker.