Leerlingen Bomansschool stappen bij oude stadhuis op

Op maandag 24 augustus om 8.15 uur vertrekken de circa 300 leerlingen van de afgebrande Godfried Bomansschool per bus vanaf het plein voor het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2. Zij gaan dan voor de eerste keer naar hun tijdelijke basisschool in Delft. Bij de start van het nieuwe schooljaar mag per gezin één ouder of verzorger in de bus mee naar Delft. Dit is de reden dat alleen op de eerste schooldag in totaal 10 bussen vanaf het plein vertrekken naar Delft. In de normale situatie -na een gewenningsperiode- zijn 6 bussen nodig om de kinderen naar Delft te transporteren.
Het onderbrengen van de Godfried Bomansschool in Delft betreft een overbruggingsmaatregel die in principe geldt tot aan de herfstvakantie, maar een uitloop tot de kerstvakantie kan op voorhand niet worden uitgesloten.

Verkeersmaatregel
Om aankomst en vertrek van bussen op het plein aan de Generaal Spoorlaan goed te laten verlopen, is besloten om een parkeerplaats voor bussen op het plein in te richten. De parkeervakken op het midden van het plein worden met hekken afgezet. Met borden wordt aangegeven dat deze plek een parkeerplaats is voor bussen. Op het plein kunnen op deze wijze in totaal 8 bussen (twee rijen van vier bussen) worden opgesteld.
De parkeervakken op het plein aan de zijde van het oude stadhuis zijn tijdens de aanwezigheid van de bussen beperkt bereikbaar.
In de eerste schoolweek zorgen twee verkeersregelaars ervoor dat de aan en afvoer van de bussen correct verloopt. Ze verwijzen ouders die hun kinderen per auto naar het plein brengen naar de parkeerplaats bij de naastgelegen Rijswijkse Schouwburg. Het is niet de bedoeling dat ouders hun auto op het plein voor het stadhuis parkeren. De gemeente roept de ouders op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de opstaplocatie te komen.

Ouders die hun kinderen per fiets brengen, kunnen de kinderfietsen in een af te sluiten fietsenstalling naast het bordes van het oude stadhuis stallen.