Rijswijk blinkt uit met bemande pompstations

Nederland telt ruim 4000 tankstations in Nederland. Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland bijna de helft van de stations onbemand is. Rijswijk houdt van de persoonlijkere aanpak want had slechts 1 onbemande pomp bij Drievliet op de Jan Thijssenweg. Doordat dit gebied bij de annexering bij Den Haag is getrokken hebben we er officieel geen meer. In 2005 waren er nog ruim 3300 pompstations met een winkeltje ernaast in Nederland. Vandaag staat de teller op net iets meer dan 2200 stations. Omdat er veel tankstations zijn, staat ook de prijs onder druk. Onbemande pompen kunnen makkelijker stunten met de prijs omdat er minder personeelskosten zijn. Dat betekent echter niet dat de prijzen bij de onbemande pomp ook echt lager zijn.