Sloopvrachtwagens weghouden van schoolgaande kinderen

Volgende week gaat de daadwerkelijke sloop beginnen van de door de brand getroffen scholen bij de Wijnandt van Elststraat. Dat is ook het moment dat de kinderen naar de noodlokalen zullen gaan. Om te voorkomen dat hierbij ongelukken ontstaan zijn er rijroutes afgesproken, waardoor de schoolkinderen en de extra vrachtauto’s elkaar niet treffen. Op het kaartje zijn de verschillende routes aangegeven.