Openbaar groen kan (en wordt) beter in de Plaspoelpolder

Dor struikgewas, verlepte planten en slap hangende bloemen. Mos dat tussen de tegels voor de deur groeit. Je ziet het overal. Het geeft geen positief gevoel. “Dat gaan we in de Plaspoelpolder gezamenlijk aanpakken”, aldus Tomas Postema van de Urbanisator, de organisatie die zich inzet voor de verbetering en versterking van de Plaspoelpolder. “Wij kopen het groen onderhoud collectief is, daardoor pakken we het met elkaar aan én dat levert de ondernemers een korting op”. Tijdens de Urbanisator Sessie #1 is naar voren gekomen dat het openbaar groen in de Plaspoelpolder een verbeterpunt is. De Plaspoelpolder kan met een relatief kleine ingreep een groot resultaat bereiken. Bovendien is dit een breed gedragen resultaat. Iedereen, ondernemer, bezoeker, eigenaar of werknemer, is namelijk gebaat bij een nette en groene Plaspoelpolder!
De Urbanisator Plaspoelpolder kan een 10% korting aanbieden voor het collectief inkopen van groen onderhoud. Een onderhoudspartij heeft de Urbanisator hiervoor een aanbod gedaan. De korting geldt op de nulbeurt en op het onderhoud tot en met eind 2016.

Afhankelijk van de staat van uw groen, het onderhoud dat gebeurt en het aantal m² wordt een prijs per object bepaald. De Urbanisator heeft een korting bedongen op enkele aspecten van het onderhoud.

Dit aanbod geldt voor Urbanisator-leden maar ook voor Vrienden van de Urbanisator. Kortom, ondernemers die hun klanten graag in een opruimde omgeving ontmoeten kunne dat melden aan Tomas Postema via tomas@plaspoelpolder.nl of bel met 070 3 263 283.