Gemeente Rijswijk: Veiligheid van kinderen staat voorop

“500 leerlingen die ineens hun school door brand kwijtraken. Dat is ingrijpend. Dat raakt de kinderen enorm”, zegt Nicole Dierdorp van Onderwijs. De afgelopen weken heeft de gemeente samen met de schoolbesturen er alles aan gedaan een ‘veilige en adequate herhuisvesting voor de leerlingen te realiseren’. Bij de gemeente is zo’n team van 60 medewerkers intensief aan het werk alles te regelen. Woensdag 19 augustus komt er in de Broodfabriek een informatie avond voor alle ouders. Zo’n incident als zich 24 juli voltrok in de scholendriehoek heeft een enorme impact op alle betrokkenen. De bewoners die hun huizen uit moesten, kinderen die hun school zagen branden. “Voor ons was belangrijk om stapsgewijs te handelen. In eerste instantie was de opvang van de bewoners prioriteit. Dat is gelukt. Iedereen kon weer snel naar huis. Toen kwam de herhuisvesting van de leerlingen van de door de brand getroffen scholen aan de orde,” stelt René van Hemert, ten tijde van de brand loco-burgemeester en verantwoordelijk voor de openbare veiligheid.
Complicatie
Een extra complicatie bij deze brand is dat het drie scholen betreft, met totaal zo’n 500 leerlingen. Al snel leek de herhuisvesting van de kinderen in de Burgemeester Elsenlaanschool, de school die door het Stanislas College, niet meer wordt gebruikt, een goed optie. Nader technisch onderzoek gaf echter aan dat deze school niet geschikt is. De aanwezigheid van asbest ende noodzaak om te verbouwen is een combinatie die veel tijd vergt. Daarbij komt dat deze middelbare school door zijn bouw ook minder geschikt is voor een basisschool.

Geen alternatief
Kortom, voor de drie door brand getroffen Rijswijkse basisscholen is direct na de zomervakantie geen goede alternatieve schoollocatie voor een periode van 2 jaar beschikbaar.
Wethouder Dierdorp: De gemeente Rijswijk heeft in goed overleg met de schoolbesturen overbruggingsmaatregelen getroffen zodat alle leerlingen na de zomervakantie een geschikte een veilige locatie wordt gebonden. De overbruggingsmaatregelen gelden in principe tot aan de herfstvakantie, maar een uitloop tot de kerstvakantie kunnen we op voorhand niet uitsluiten.”

Overbruggingsmaatregel
De regeling zoals die er nu is ziet er als volgt uit:
– De J.H. Snijdersschool blijft gehuisvest aan de Daniël Catterwijckstraat. Om alle leerlingen te kunnen plaatsen worden er een aantal noodlokalen in de directe omgeving van de school bij geplaatst.
– De Godfried Bomansschool huisvest haar leerlingen tijdelijk in de Mgr. Bekkersschool aan de Isaäc Da Costalaan 313 in Delft. Het vervoer van de leerlingen van en naar de schoollocatie wordt met bussen verzorgd. Mogelijk zullen deze bussen, want je praat over een aantal, bij de brandweerkazerne vetrekken.
– ’t Prisma gaat tijdelijk gebruik maken van het schoolgebouw aan de Generaal Vetterstraat 40 in de wijk Te Werve. In dit scho0olgebouw werd tot voor kort praktijkonderwijs verzorgd door het Stanislascollege. Wel worden hier een aantal aanpassingen verricht.

Prioriteit
“Het was onze prioritiet eerst deze herhuisvesting te regelen. Weliswaar tijdelijk, maar wel geschikt en veilig”, benadrukt Nicole Dierdorp. Nu de druk van de ketel is, de kinderen moeten immers maandag 24 augustus weer naar school, wordt doorgewerkt aan alle andere zaken.
“Nieuwbouw op deze plek was gepland voor 2018, maar daarvoor is nog niets uitgewerkt. Dat gaat nu de aandacht krijgen”, vult wethouder |Van Hemert aan. Dat praat je over sloop van de oude scholen, de bouwplannen en natuurlijk de financiering. Overigens, zo stelde hij is er nog veel meubilair heel uit de door brand getroffen panden gekomen. Veel is ook, in verband met de levertijd, snel besteld. Ook voor de tijdelijke huisvesting.