Bomen weg voor gasleiding aan Jaagpad

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft het besluit genomen om een vergunning te verlenen aan Gasunie Transport Services B.V. voor het kappen van bomen in de beschermingszone van de regionale waterkering, het Jaagpad, ter hoogte van Jaagpad 5 te Rijswijk. De Gasunie legt hier een gasleiding aan. Deze leiding moet op een bepaalde diepte komen, zodat er voldoende aarde boven de leiding ligt. Met de bomen die er staan kan dat niet. Maar omdat dit gebeurt in de direct omgeving van het Jaagpad, dat de dijk vormt, moet hiervoor het Hoogheemraadschap goedkeuring verleden.Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt de stukken inzien op de Delftechpark 23 te Delft op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.