Extra obstakel voor door brand getroffen kinderen

Je vertrouwde school verwoest door brand is al vervelend voor kinderen, maar nog niet weten waar je na de vakantie naartoe gaat, maakt het voor deze ongeveer 600 kinderen nog vervelender. De gemeente en de schoolbesturen maken lange dagen om hiervoor een oplossing te vinden. Bijna zeker is nu al dat ze het niet gaan redden en dat er een tussen oplossing moet komen. Dat maakt het voor de kinderen niet gemakkelijker Al binnen 24 uur na de brand van ’t Prisma, de Snijdersschool en de Godfried Bomansschool, werd duidelijk dat de schoolkinderen hier kinderen hier na de vakantie niet naartoe terug kunnen. Eind juli werd het schoolgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan door de gemeente aangedragen als alternatieve locatie. Alle betrokkenen waren blij. Een locatie zo dicht bij de door brand verwoeste school.
Kink in de kabel
Onverwacht kwam er toch een kink in de kabel. Om het gebouw, dat is ingericht voor voortgezet onderwijs, geschikt te maken voor basisonderwijs moet het gebouw hiervoor aangepast te worden. Dat begreep iedereen. Echter, de aannemer liet de gemeente weten dat de uit te voeren noodzakelijke aanpassingen meer tijd in beslag gaan nemen dan gewenst.

Om duidelijkheid te krijgen over de planning van de werkzaamheden, wordt nu onderzoek uitgevoerd in het schoolgebouw. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de bouwtechnische kwaliteit, bouwkundige aanpassingen en eventueel aanwezig asbest in vloeren en muren. In oude schoolgebouwen is vrijwel altijd asbest aanwezig. Zolang asbest niet bewerkt wordt, levert het geen direct gevaar op voor mens en milieu. Zodra er wel in muren en vloeren moet worden gebroken, moet vooraf asbestsanering plaats te vinden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn binnen enkele dagen bekend.

Tussenoplossing nodig
Zeker is wel dat de school aan de Burgemeester Elsenlaan niet na de zomervakantie gereed is. Ten behoeve van de start direct na de schoolvakantie bereiden B&W daarom in overleg met de schoolbesturen overbruggingsmaatregelen voor.

Het plan ziet er nu, maandag 10 augustus als volgt uit: De kids van ’t Prisma gaan naar het niet door brand getroffen deel van de Snijderschool op de huidige locatie, De kinderen van de Snijdersschool en Godfried Bomansschool gaan naar een tijdelijk locatie, en vervolgens voor zo’n twee jaar naar de school aan de Burgemeester Elsenlaan. In die periode zal de nieuwe school op de vertrouwde locatie klaar zijn. Er zal echter wel veel water door de Vliet stromen eer het zover is. Financieel ligt er ook een uitdaging, de financiering van de scholen die was ingepland voor 2018, moet nu twee jaar naar voren in de begroting. Dat wordt rekenen voor het stadhuis. Een pluspunt is wel dat de gemeente en de schoolbesturen schouder aan schouder staan wat betreft het vinden een goede oplossing voor de kinderen.