De bezem met watergeweld door riool Plaspoelpolder

In de periode van 31 augustus tot en met 25 september wordt het rioolstelsel in de Plaspoelpolder gereinigd en geïnspecteerd. Een riool heeft een lange levensduur, afhankelijk van de omstandigheden en ligging, van ongeveer 50 tot 60 jaar. Om ervoor te zorgen dat het riool goed kan blijven functioneren en problemen op tijd te kunnen ontdekken wordt dit eens in de 8 tot 10 jaar geïnspecteerd. Door reiniging met hoge waterdruk wordt los vuil en vet dat zich heeft afgezet aan de rioolbuis weer verwijderd. Daarna wordt met een robotcamera de rioolbuis gecontroleerd. Zo kunnen wij zien of het riool niet gescheurd, verzakt is of op een andere manier het functioneren belemmerd wordt.