Vragen van kinderen over de brand en hun school

Hoe heet was de brand. Is er nog asbest, gaat de school instorten, waar kwam het water vandaag. Allemaal vragen die leven bij de kinderen van de door brand getroffen school. Tijdens de drukbezochte kinderbijeenkomst op 30 juli bij kindercentrum Boemerang stelden de kinderen van de basisscholen ’t Prisma, Godfried Bomans en J.H. Snijders vragen aan de locoburgemeester en de brandweer. De vragen en de antwoorden staan op de facebook pagina van Omroep Rijswijk