Buitenlandse studenten in oude HBG-locatie

Na de zomer gaan 168 studenten van de TU Delft wonen in het voormalige HBG-gebouw aan de Generaal Spoorlaan. Wethouder Ronald van der Meij van wonen en volkshuisvesting heeft op 7 juli 2015 tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een melding gedaan over de mogelijke huisvesting van studenten. De direct omwonenden hebben donderdag 23 juli een bewonersbrief ontvangen Het betreft het kantoorpand van de voormalige Hollandsche Beton Groep (HBG). Kort daarop heeft de gemeente de formele aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het tijdelijk huisvesten van 168 studenten van de TU Delft in het bestaande gebouw (oficieel gevestigd aan de Generaal Spoorlaan 489); beter bekend als het HBG-pand.
Met deze aanvraag is de gemeente aan de slag gegaan. Het is de bedoeling om de studenten met ingang van 24 augustus 2015 in de zuidelijke vleugel (Prinses Irenelaan- Beatrixlaan) van het gebouw te gaan huisvesten.
De direct omwonenden hebben donderdag 23 juli een bewonersbrief ontvangen.