Kan mijn nieuwe school weer in de brand gaan?

De kinderen van de scholendriehoek hadden veel vragen over de brand. Ze wilden ook weten of hun nieuwe school weer brand zou kunnen uitbreken en wat asbest is. Die vragen stelden ze donderdag 30 juli bij een speciale bijeenkomst voor hen aan loco burgemeester René van Hemert en aan d brandweer. Daarna maakten ze tekeningen die meegaan naar hun nieuwe school. Je school of buitenschoolse opvang door brand verwoest. Dat overkwam de kinderen van ’t Prisma, de Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool. Ook de buitenschoolse opvang in ’t Prisma ging in vlammen op. Dat heeft grote impact op kinderen. Daarom was op donderdag 30 juli van 13.00-15.00 uur een middag voor kinderen van deze drie basisscholen en van de BSO’s Carrousel en Boemerang bij kindercentrum Boemerang, Willem van Rijswijckstraat 7a uitsluitend voor kinderen. Voor ouders staat elders in Boemerang eventueel koffie en thee klaar. Kinderen konden vragen stellen aan loco-burgemeester René van Hemert over wat er gebeurt met hun school) en de brandweer vertelde over de brand en beantwoordt ook vragen. Onder professionele begeleiding van Yvonne Boelens en Femmie Streng van de SRK staf pedagogisch werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin spraken de kinderen met elkaar en waren ze bezig. ‘Wat vond je fijn in je klas en wil je graag meenemen naar je nieuwe klas?’ ‘Wat heb je nog liggen in je oude klas en mis je nu?’ Ze konden dit opschrijven, tekenen, knutselen of bouwen. Dit is verzameld in vier dozen, één voor elke school en één voor de BSO. Na de zomervakantie bieden ze dit aan de schooldirecties en de BSO manager aan als symbool voor de nieuwe school.