Tweede kamervragen over brand Rijswijk

Eric Smaling, Tweede Kamerlid van de SP heeft gisteren een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarin hij vragen stelt over de asbest die is vrijgekomen bij de brand in de scholendriehoek. Het SP lid wil allereerst weten of de Tweede Kamer kennis genomen heeft van de brand in de woonwijk. Ook is hij kritisch over de uitspraak van de GGD dat er geen reden tot zorg is omdat de brandweer ten tijde van de uitspraak nog druk doende was met metingen. Hij is van mening dat er mogelijk een voorbarige conclusie is getroffen.
Verder is hij geïnteresseerd om te weten hoe de storm van 25 juli zich verhouden heeft tot het eventueel verspreiden van asbestdeeltjes over een groter gebied met mogelijke gezondsheidsrisico’s voor een groter gebied.

Omroep Rijswijk stelde deze vraag tijdens de persconferentie van 24 juli ook aan de brandweer. Er was namelijk bekend dat de storm op komst was. Er is toen duidelijk gecommuniceerd door brandweer en GGD dat de storm geen gevaar zou opleveren omdat het hele gebied natgespoten was door de brandweer en asbestdeeltjes die nat zijn geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. ‘Wind is slecht bericht, nat weer is goed bericht’, aldus de GGD tijdens de persconferentie. De brandweer voegde er aan toe dat het om grote delen asbest ging die gevonden waren en niet om kleine vezels. Die laatste zijn gevaarlijk bij wind, maar waren ten tijde van de persconferentie niet aangetroffen bij metingen.

Erik Smaling komt in zijn brief ook terug op een uitspraak van de Staatssecretaris waarin hij heeft aangegeven dat een verplichte asbestinventarisatie van scholen niet noodzakelijk is. Hij wil weten of hij naar aanleiding van de brand in Rijswijk nog altijd achter dit standpunt staat.

Tot slot vraagt hij in zijn brief ook nog of Nederland niet zo snel mogelijk systematisch asbestvrij gemaakt moet worden en wil hier een toelichting op hebben.

Onderstaand de persconferentie van 24 juli 2015