Tijdelijke huisvesting scholen bekend

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de tijdelijke huisvesting voor ’t Prisma, de J.H. Snijdersschool en de Godfried Bomansschool. Er is gekozen voor het schoolgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan, waar voorheen het Stanislas College gevestigd was. Gisteren zijn de gemeente en de besturen en directeuren van de betrokken scholen met elkaar overeen gekomen dat dit de meest geschikte locatie is. Het gebouw staat op dit moment leeg door de verhuizing van het Stanislas College naar een andere locatie. De komende weken wordt er hard gewerkt om het gebouw gereed te krijgen als tijdelijke huisvesting voor basisscholen.
Omdat de scholen hebben aangegeven dat het niet wenselijk is om hun klassen van elkaar te scheiden is de volgende verdeling gemaakt. De J.H. Snijdersschool en de Godfried Bomansschool zullen in het gebouw aan de Burgemeester Elsenlaan worden ondergebracht. ’t Prisma zal worden ondergebracht in het hoofdgebouw van de J.H. Snijdersschool aan de Daniël Catterwijckstraat 6.