PvdA stelt vragen aan college naar aanleiding van brand scholendriehoek

De gemeenteraadsfractie van de PvdA heeft in een brief aan het college vragen gesteld over de toekomst van de schoolgaande kinderen. Het eerste belang ligt volgens de partij nu bij het hervatten van het onderwijs na de vakantie op een verantwoorde, veilige en naar zij aannemen een tijdelijke locatie. Allereerst maakt de partij in hun brief complimenten aan het college dat doortastend heeft opgetreden, aan de dienstdoende hulptroepen zoals politie en brandweer die erger hebben kunnen voorkomen. Maar zeker ook aan onze eigen inwoners van Rijswijk die zich in de situatie van de brand bij de scholendriehoek kranig en waardig gedragen hebben.

‘Nu alle Rijswijkse inwoners in de buurt van de scholendriehoek weer in hun eigen bed slapen is het zaak om uit dit ernstige voorval lessen te trekken en naar de toekomst te kijken, aldus Yvonne Hagenaars en Wil van Nunen van de PvdA’. Ze vervolgen: ‘Voor een structurele oplossing lijkt het ons, gezien de ingrijpende consequenties van de brand in relatie tot de voorgenomen nieuwbouw en renovatie voor de drie scholen zou moeten zijn, verstandig dit project in de tijd naar voren te halen.’

Onderstaand de vragen die de PvdA stelt aan het college in hun brief van 26 juli 2015:

1. Wanneer kunnen we een uitgebreid beeld krijgen van oorzaak, verloop enz van deze
brand?

2. Volgens planning zou in 2018 de nieuwbouw en/of renovatie van de Scholendriehoek
inclusief de Van Zweedenzaal klaar moeten zijn. Onze vraag is, om naar aanleiding van
de brand, de planning van dit project, in tijd fors naar voren te halen. Ziet het college
daartoe mogelijkheden?

3. Is het college het met ons eens dat afhankelijk van de schade direct over gegaan moet worden tot sloop en nieuwbouw?;

4. Is het mogelijk om ten bate van de nieuwbouw te kijken naar alternatieve financiële
bronnen zoals het inzetten van de schadevergoeding van de verzekering voor de brand
voor de “nieuwbouw/renovatie Scholendriehoek”?

5. Bent u bereid hierover op korte termijn met de Raad in overleg te gaan en een
raadsvoorstel in te dienen?