Veel van de 1500 prullenbakken staan op de verkeerde plaats

De gemeente werkt aan een zwerfafvalplan voor Rijswijk. Hiervoor wordt nu een inventaris gemaakt van de locaties waar de prullenbakken staan. Rijswijk heeft maar liefst 1500 prullenbakken. Best veel, maar toch komen er regelmatig verzoeken van Rijswijkers om bakken neer te zetten waar bijvoorbeeld veel zwerfvuil ligt of honden worden uitgelaten. Maar wat blijkt nu. In het verleden was het plaatsen van prullenbakken een kwestie van natte vingerwerk. Er zijn geen criteria die hierbij werden gehanteerd. De gedachte is dan ook op sommige locaties er teveel staan en elders te weinig. Na de inventarisatie worden de prullenbakken veel planmatiger geplaatst in de wijken. Overigens blijft nog steeds de regel, dat elk verzoek voor plaatsing individueel wordt beoordeeld en dat de aanvrager een motivering krijgt wanneer het verzoek niet wordt gehonoreerd.