Bewoners rampgebied slapen thuis in hun eigen bed

Een zucht van verlichting onder de aanwezige bewoners van de Wijnandt van Elsstraat tijdens de informatiebijeenkomst vanmiddag in het Winston Hotel nadat ze hoorden dat ze naar huis kunnen. Loco-burgermeester René van Hemert: “Zoals het er nu uitziet slaapt u vanavond thuis, in uw eigen bed. Om 21.00 uur mag U uw huis weer in.” Er zijn nog drie woningen waar de controle nog niet heeft plaatsgehad omdat de bewoners niet te bereiken zijn. In alle andere huizen zijn geen asbestdeeltjes gevonden. Na 21.00 uur gaan alle linten en hekken in de straat weg. Dan is alles vrij. De hond kan weer worden uitgelaten. Het gewone leven begint dan weer.
Wel blijven er hekken staan om de school, het veldje en de speeltuin. Dat terrein wordt bewaakt. Hier blijft de gisteren afgekondigde noodverordening van kracht, die aangeeft dat dit verboden terrein is. Alle bewoners kunnen vanavond met vragen terecht bij het klantcontactcentrum, op 14070. Dat is ook bemand morgen van 9.00 tot 22.oo uur.

Al het groen om het huis is verwijderd omdat zich hierin deeltjes asbest kunnen bevinden. De Vereniging van Huiseigenaren gaf ter plekke aan dat zij met de bewoners gaan kijken hoe de tuin weer wordt vormgegeven. De grote bomen zijn dankzij de wind en de regen schoon geregend.

De auto’s en de fietsen die zijn schoongespoten, kunnen bij de politie worden opgehaald. Een drietal auto’s waarvan de eigenaar gisteren niet aanwezig was, zijn door de politie weggesleept en ook gereinigd.
René van Hemert nodigde als afsluit van een roerige twee dagen de aanwezige bewoners uit voor een gezamenlijke maaltijd.

Om tien uur brengt een bus de bewoners naar de Wijnandt van Eltstraat. Hij bedankte de bewoners voor hun begrip en geduld de laatste twee dagen. Verschillende bewoners namen het woord en bedankten de gemeente, de politie, de brandweer en alle andere hulpdiensten zoals het gespecialiseerde bureau dat de wijk op asbest heeft onderzocht voor de wijze waarop heel grondig is gewerkt.

“Vanaf het eerste moment waren de bewoners voor ons het belangrijkste. Die mochten geen gevaar lopen. Aan het eind van de zaterdag wilden we ervoor zorgen dat iedereen een goed opvang voor de nacht had. Eigenlijk hebben we zo met z’n allen, inclusief de bewoners ervoor gezorgd dat alles zo goed is verlopen”, aldus René van Hemert