Met elkaar eten en kennismaken

De eenzaamheid onder veel Rijswijkers is groter dan we altijd dachten. Voor de gemeente Rijswijk is dit een speerpunt dat extra aandacht verdient. Na de zomer komen er drie bijeenkomsten met elk zo’n 150 mensen. Zij kunnen voor weinig geld eten en kennismaken met elkaar. De gedachten gaan uit naar een wijkcentrum of een verzorgingscentrum voor deze bijeenkomsten. De deelnemers worden uitgenodigd, maar ook kan met zichzelf opgeven. In tegenstelling tot wat misschien wordt verwacht gaat het niet alleen om ouderen, maar ook om jongeren met problemen of alleenstaande moeders. Dit project is een eerste aanzet, het is de bedoeling dat er mee initiatieven komen.