De jeugd heeft de toekomst, ook in de nieuwe bibliotheek

Wat kunnen we er nog van zeggen. Iedereen weet het. Zorg dat kinderen al vroeg vertrouwd ragen met taal, boeken en informatie, daar hebben ze in hun latere leven veel profijt van. Wel de jongeren (van heel klein tot groot waren allemaal naar de opening van de vernieuwde bibliotheek bij het station gekomen. De bibliotheekquiz om iedereen op weg te helpen werd door hen ingevuld en ingeleverd Daarna kregen ze een leuk cadeautje!