Het nieuwe uitgifte en innamesysteem van de bibliotheek

Ook wat betreft de automatisering zijn weer stappen gezet in de nieuwe bibliotheek. De boeken die worden ingenomen worden automatisch gesorteerd op afdeling. Dat bespaart werk en dus tijd. Zaterdagochtend, direct bij de heropening was het vooral druk bij de inname balie, omdat iedereen nar een maand in één keer gelijk alles meenam en terugbracht !