Opleiding Brede School moet kloof overbruggen

De opleiding medewerker Brede School staat in de belangstelling. Dertien pedagogisch medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) namen onlangs hun diploma in ontvangst. Dat leidde tot veel enthousiaste reacties vanuit de branche. Wat houdt de opleiding precies in? ‘Leerkrachten kregen letterlijk opeens oog voor pm’ers (pedagosisch medewerkers) in de brede school. “Die hebben we eigenlijk heel hard nodig”, zeiden ze.’ In bijna alle gemeenten in Nederland participeren kinderopvangorganisaties in brede scholen. Op de werkvloer vinden pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar echter vaak niet.
De specialistische opleiding Medewerker Brede School kan een antwoord zijn op hoe deze kloof overbrugd kan worden. Met die gedachte werd de opleiding opgezet.

‘Pedagogisch medewerkers zijn enorm geïnteresseerd in de opleiding’, vertelt Yvonne Boelens, staffunctionaris pedagogisch werk en opleidingen van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK). ‘We worden gebeld door medewerkers uit onze regio die de opleiding graag per direct willen volgen.’

Een tweede groep is dan ook een wens van Boelens en haar collega’s. Al moeten organisaties en medewerkers zich realiseren dat de opleiding een flinke investering is: in tijd en geld. Boelens was jaren bezig met het vormgeven van de opleiding en het organiseren van stageplekken, de interne werving, de financiering en het belangrijkst: een profiel van een medewerker brede school opstellen. Voor dat laatste zocht ze intensieve samenwerking met het onderwijs.

SRK startte in januari 2014 met de opleiding ‘Medewerker Brede School’. Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met Menskracht 7 (een initiatief van ROC Mondriaan). Zeven medewerkers van SRK gingen van start.

Later sloot kinderopvangorganisatie Vlietkinderen (Voorburg/Leidschendam/Den Haag) aan en leverde nog eens zes studenten aan voor de opleiding. Zo kon de opleiding rendabel blijven. Vlietkinderen en SRK verzorgden, samen met docenten van ROC Mondriaan, de lessen.