Nieuw afvalbeleid voor Rijswijk: omgekeerd inzamelen

Het college van B&W vraagt de raad een nieuw afvalbeleid in te voeren. Met ‘Omgekeerd inzamelen’ staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding te realiseren en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 op te halen. Bij omgekeerd inzamelen worden de grondstoffen opgehaald aan huis, en het beetje restafval dat overblijft brengt men zelf weg naar een wijkcontainer. In september neemt de raad een besluit over de invoering van het nieuwe afvalbeleid.

In aanloop naar het collegebesluit over het nieuwe beleid is een studie gedaan naar de methoden van inzameling. Daarbij kwam de methode ‘Omgekeerd Inzamelen’ als beste naar voren. Op dit moment wordt het restafval nog bij de bewoners opgehaald en moet men de grondstoffen (plastic verpakkingen) zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de wijk. Bij ‘omgekeerd Inzamelen’ wordt dit omgedraaid, worden de grondstoffen opgehaald en brengt men zelf het restafval naar een wijkcontainer.

Bij het onderzoek zijn inwoners van de gemeente geraadpleegd. Via omgekeerd Inzamelen wordt het gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en drinkpakken (PMD), glas, papier, textiel te scheiden. Op dit moment scheiden we zo’n 40% afval in de Avalex gemeenten. Dit komt neer op gemiddeld 230 kg restafval per inwoner per jaar. Met het eventuele nieuwe afvalbeleid worden grondstoffen zo dicht mogelijk aan huis opgehaald. Hierdoor blijft slechts een klein beetje restafval over, dat kan worden weggebracht naar wijkcontainers.

Omgekeerd inzamelen is al succesvol ingevoerd in Zwolle, Utrecht en Arnhem. Afval is geld waard

Omgekeerd inzamelen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert op termijn ook een kostenbesparing op voor de gemeente. Afval is geld waard als grondstof voor de industrie. Hoe meer en beter afval wordt gescheiden, hoe meer het oplevert.

De invoering van het nieuwe afvalbeleid ‘Omgekeerd Inzamelen’ start op zijn vroegst op 1 januari 2016. Voorwaarde voor de start van het nieuwe afvalbeleid is dat alle inwoners goed geïnformeerd zijn en dat alle benodigde voorzieningen, zoals voldoende restafvalcontainers in de wijken, beschikbaar zijn.

Het is het streven om ‘Omgekeerd Inzamelen’ in de zes Avalex gemeenten in te voeren na besluitvorming door de zes gemeenteraden. De invoering ‘Omgekeerd Inzamelen’ heeft een doorlooptijd van 5 jaar voor het gehele Avalex gebied.