Ondernemers OZB afgeschaft door gemeente

De gemeente Rijswijk maakt het voor bedrijven en ondernemers extra aantrekkelijk zich te vestigen in Rijswijk. Hurende ondernemers betalen vanaf 2016 geen Onroerendezaakbelasting (OZB) meer voor hun pand.“Dit betekent fors minder lasten voor ondernemers,” aldus het college. De gemeenteraad heeft het plan unaniem goedgekeurd. Rijswijk is de eerste gemeente in Nederland met deze maatregel. Het tarief voor de OZB voor huurders van kantoorpanden, winkelruimtes of horecagelegenheden wordt vanaf 2016 op nul gezet. In de nieuwe situatie wordt de belasting alleen nog door de eigenaren van deze panden betaald. Ondernemers die zowel eigenaar als gebruiker zijn van een pand gaan per saldo minder OZB betalen. In de nieuwe systematiek betalen ondernemers niet langer indirect mee aan de lang leegstaande kantoor- en winkelpanden.
De gemeente geeft hiermee eigenaren van leegstaand vastgoed een prikkel om actief aan de slag te gaan met hun pand. Het is de verantwoordelijkheid van een pandeigenaar om te zorgen voor een passend (aan)bod, dan wel het pand te transformeren of te slopen als er geen huurders meer voor te vinden zijn. Structurele leegstand heeft een negatieve impact op de leefbaarheid van woon- en werklocaties.

De economische vitaliteit van Rijswijk wordt in grote mate bepaald door de bedrijvigheid. Dit zorgt voor werkgelegenheid en bestedingen. Het is om die reden dat de gemeente Rijswijk continu blijft werken aan een sterk vestigingsklimaat. De gemeente nodigt eigenaren van leegstaande panden van harte uit om samen met ons te werken aan oplossingen.

De totale ozb-belastingopbrengst voor de gemeente Rijswijk blijft met deze maatregel gelijk. rnDe wijziging komt overeen met de situatie voor woningen. Hier worden al jaren alleen de eigenaren door de gemeente belast. Voor bewoners verandert er niets.