Zomeractiviteiten bij de Ontdekkers

Van maandag 13 juli om 9.30 uur tot en met vrijdag 24 is in Club te Werve, Huys te Wervelaan 110, het Rijswijks Open Podium en Sport & Fun. Tijdens Rijswijks Open Podium werken kinderen van 9-13 jaar aan toneel, muziek en dans. 17 juli is er een optreden voor echt publiek. Daarnaast is er deze week Sport & Fun voor kinderen van 4-13 jaar. Er kan getennist, gevoetbald, gehockeyd etc. worden.
Ook voor 20 juli t/m 24 juli zijn er op verschillende locaties activiteiten.

Zie voor meer info en aanmelding de website van de Ontdekkers.

Meer info: www.ontdekkersrijswijk.nl