Raad Rijswijk met vakantie

De gemeenteraad gaat met zomerreces, eind september is de eerst volgende gemeenteraadsvergadering. Dan komen onder meer het afvalstoffenbeleid, de cultuurvisie, de Jongeren stadsvisie bijeenkomst aan de orde. Er komt veel af op Rijswijk, zoals een korting van twee miljoen, maar ook de ontwikkeling van Rijswijk Buiten, de kosten van het Sociaal Domein. En dat met 4,6 miljoen in de portemonee voor onverwachte kosten. Raadsleden zoals Arthur Sterk (VVD) pleiten voor geen verhogingen van de lasten voor de burger. Het is maar goed dat de raadsleden en het college anderhalve maand hebben om hun accu’s weer op te laden.