Studentenhuisvesting aan Prinses Beatrixlaan

Het leegstaande voormalige HBG-gebouw aan de Prinses Beatrixlaan, tegenover het winkelcentrum In de Bogaard, zal tijdelijk onderdak gaan bieden aan studenten. Een grote hoeveelheid internationale studenten hebben zich aangemeld voor de TU-Delft. De gemeente is nu in overleg met de eigenaar, Syntrus Achmea, over de wenselijkheid hiervan, ook de bewoners worden hierbij betrokken. De gemeenteraad zal hierover ook worden geïnformeerd. Het aantal studenten is nog niet bekend. Het pand van HBG was eind jaren zestig het centrum van het zenuwstelsel van de Nederlandse bouw. Het oude hoofdkantoor van de Hollandsche Beton Groep is een ontwerp van de architecten J. Lucas en E. Niemeyer. Op 14 januari 1965 sloeg burgemeester A. Boogaardt de eerste paal van wat destijds nog was bedoeld als zetel van de Hollandsche Beton Maatschappij. Drie jaar later kwamen voor het eerst de letters HBG op het pand.
De HBG is een bouwgroep die wereldwijd projecten realiseerde. HBG richtte zich op bouwen in brede zin. HBG telde ongeveer 20.000 medewerkers en had een omzet van circa 5 miljard euro. Daarvan was de helft afkomstig uit de sector bouw en vastgoed – waartoe utiliteits-, woningbouw en projectontwikkeling worden gerekend – en ruim 35 procent uit de sector civiel, waarin beton- en waterbouw en wegenbouw waren begrepen. De overige 15 procent betrof baggeren en industriële activiteiten.

Na een fusie met de BAM nestelden behalve de raad van bestuur en de stafafdelingen van de BAM Groep, ook de directies en stafafdelingen van BAM Techniek, BAM Utiliteitsbouw en BAM Wegen zich in het Bunnikse hoofdkantoor.

De BAM Groep deed het hoofdkantoor van aloude concurrent HBG in de verkoop. Het roemruchte gebouw aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk past na de fusie niet langer in de toekomstplannen van Nederlands grootste bouwer.