Ook nieuwe aanbieders betrekken bij aanbieden WMO-taken

De overheid heeft de WMO-zorgtaken, zoals bijvoorbeeld thuiszorg, neergelegd bij de gemeenten, die het ook nog eens voor minder geld moeten aan doen. Innovaties in het werk zijn nodig om hetzelfde werk met minder geld te doen. De raadsleden steunden in de vergadering van 7 juli een motie van de PvdA en SP om hierbij ook nieuwe aanbieders te vragen. Nieuwe partijen kunnen ook innovatieve zorg bieden.
De nieuwe aanbieders moeten wel een zorgpakket bieden dat voorziet in de vraag van burgers en groot genoeg zijn om de continuïteit van het zorgaanbod te kunnen waarborgen en wanneer pgb geen goed alternatief is een goed alternatief biedt voor kwaliteit en zorg.