Overschot 2014 voor onverwachte uitgaven

Bij de behandeling over de jaarrekening 2014 bij de gemeenteraadsvergadering van 7 juli, kwam aan de orde dat er een overschot is van 4,6 miljoen. Een aantal raadsleden pleitte voor een potje te maken voor verenigingen die met tegenvallers worden geconfronteerd. Wethouder Financiën Nicole Dierdorp wil dat deze miljoenen naar de algemene reserve gaan. Zo zijn ze beschikbaar voor tegenvallende zaken zoals Rijswijk Buiten en het Sociaal Domein. Rijswijk buiten is de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk, met alles wat daarbij hoort zoals scholen, en misschien ook wel een sporthal. Als dat, met de grondexploitatie niet geheel volgens planning verloopt, dan kunnen die miljoenen hard nodig zijn
Dat geldt door voor het Sociaal Domein,. De oude WMO-taken, die de gemeente nu uitvoert. In het eerste half jaar is er nog niet echt inzicht in de echte kosten omdat veel declaraties van zorgverzekeraars nog niet bekend zijn.