Waardevol afval in Rijswijk

De afvalstoffenheffing kan omlaag als we kiezen voor een duurzame oplossing. In het najaar wordt gekeken hoe we grip krijgen op de grondstoffen die uit het afval kunnen worden gewonnen. Met Avalex wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt. In het eerste kwartaal van 2016 wordt dat in de gemeenteraad aangeboden.