Meer bieden aan jongeren tussen 12 en 18 jaar

Alle raadsleden zullen erkennen dat collega Henny van der Horst actief is in de wijken. Ze hoort en ziet veel. Eén van de aandachtspunten die zij naar voren bracht in de gemeenteraad van 7 juli zijn de aanwezige voorzieningen. “Die moeten worden aangepast voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar”. Hierbij denkt zij onder meer aan sport- en spel activiteiten in de wijken.