Heen en weer, Keereweer

Uit een onderzoek van de SP blijkt dat bewoners het pontje Keereweer aan het Jaagpad wel terug willen, maar niet tegen elke prijs, 2 euro vinden zij acceptabel. Ook wordt gedacht aan een vaste brug op die plek, zoals recent de brug bij de haven. De onderhoudskosten hiervan zijn 150.000 euro. Je vraag je af wat het pontje per jaar kost. In september gaat de gemeente in overleg met de provincie, die uiteindelijk de vergunning moet verstrekken voor het pontje.