Rijswijkers mee laten denken waar we moeten bezuinigen.

Burgers moeten meer worden meegenomen bij de besluitvorming. In navolging van de Stadsvisiebijeenkomst vinden een aantal raadsleden het een goed idee om de burgers te betrekken bij het maken van de keuzes. Dat geeft betrokkenheid en maakt het besluit meer een beslissing van de Rijswijkers. De raadsleden wachten op een voorstel van het college van B&W.