Leegstand daalt voor derde jaar op rij

De Stichting Urbanisator Plaspoelpolder heeft de nieuwe leegstandsmonitor Plaspoelpolder gepubliceerd. Hieruit blijkt dat voor het derde achtereenvolgende jaar de leegstand op de Plaspoelpolder is teruggelopen. De gebiedsaanpak waarbij wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen markt en overheid, gebiedsprofilering en een bottom-up organische transformatie, werpt vruchten af. De gemeente Rijswijk heeft zelf onlangs het goede voorbeeld gegeven door een fors metrage uit de markt te nemen door het voormalige gebouw van de Technische Hogeschool Rijswijk te laten slopen. Verder zien we dat het havengebied erg in opkomst is door de succesvolle ontwikkeling van Harbour Village.
Tegelijkertijd staan de kansarme kantoorpanden langer leeg hetgeen duidelijk maakt dat op gebiedsniveau een combinatie van verduurzaming, transformatie, afwaardering en sloop essentieel is voor de volgende fase van de gebiedstransformatie.