Feestelijke oplevering flats Martin Campslaan

Rijswijk Wonen heeft donderdag 2 juli samen met zo’n 100 bewoners en genodigden de oplevering gevierd van de twee opgeknapte flats aan de Martin Campslaan. In korte tijd is er veel werk verricht met medewerking van de bewoners en de betrokken projectcommissie (bestaande uit bewoners). Wethouder Ronald van der Meij vertelde dat de gemeente verwacht na de zomer te starten met de herinrichting van de strook langs het water. Rijswijk Wonen zet zich in voor voldoende, betaalbare sociale huurwoningen. “Het blijven bieden van betaalbaar wonen is onze belangrijkste taak. Om dat te kunnen bereiken, moeten wij efficiënt omgaan met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.” aldus Peter Ruigrok, directeur-bestuurder a.i. Rijswijk Wonen.De aanpak van de flats aan de Martin Campslaan sluit hierbij aan. Energie bepaalt een groot deel van de woonlasten. Daarom wil Rijswijk Wonen haar woningen energiezuiniger maken. Door het aanbrengen van HR++ glas, een eigen HR-combiketel en extra isolatie, is het energielabel van de woningen gemiddeld van label E naar label B gegaan. Bij gelijkblijvend (stook)gedrag levert dit voor de bewoners een besparing in de energiekosten op.
Leuk om te vermelden is dat de flats een primeur hebben. Rijswijk Wonen heeft hier voor het eerst zonnepanelen op het dak gelegd waarmee duurzame elektriciteit wordt opgewekt voor de algemene ruimtes van de flats.

Voor het opvrolijken van de vernieuwde entrees heeft Rijswijk Wonen de bewoners van de flats gevraagd foto’s in te sturen om te gebruiken als kunst aan de muur. Het thema hierbij was “Ruimte om te delen”. Dit is de slogan van het wijkprogramma van Rijswijk Wonen in Steenvoorde Zuid. De projectcommissie van de bewoners heeft twee mooie foto’s van bewoners uitgekozen, die nu de hal opvrolijken.

Het terrein aan de voorkant van de flats is inmiddels ook vernieuwd. De strook langs het water aan de achterkant van de flats wordt nog heringericht door de gemeente Rijswijk. Wethouder Ronald van der Meij nam tijdens het officiële gedeelte van de viering spontaan het woord en vertelde dat de gemeente verwacht na de zomer te starten met de werkzaamheden.